Това каза председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджев в отговор на въпрос как комисията възприема антикризисните мерки, предлагани от синдикатите, сред които е и замразяване на цените на всички енергоресурси - газ, ток и парно, предаде БТА.
Ще използваме всички възможности за задържане на цените, но това трябва да стане в законовите рамки, заяви Семерджиев.

Необходимостта от промяна в цените на природния газ е наложена от конюнктурата на световните пазари, това ние не можем да го променим, можем само да изгладим рязкото вдигане на цените, посочи още той. Това направихме от 1 януари, за съжаление тенденциите на световните пазари са за повишение на цената на природния газ, за това допринася и курсът на долара.
Не е обсъждана с нас идеята за замразяване на цените, но утре ще се състои Консултативен съвет в ДКЕВР със социалните партньори, които са и автори на идеята и ще имаме повече информация, каза председателят на регулатора.

ДКЕВР е орган, който действа съобразно законовите си правомощия, защото всяко наше решение подлежи след това на проверка в съда за неговата законност, коментира Семерджиев. Всички мерки, които се предлагат, трябва да е ясно как ще се осъществяват, добави той. Възможно е държавата да подпомага дружества, на които тя е собственик, това не е нещо непознато, каза още председателят на регулатора. В отговор на въпрос дали това не би се приело за държавна помощ, което не е допустимо, Семерджиев каза, че още не се знае какви ще бъдат мерките и не може да се говори за това.

По отношение на цените на електроенергията има разходи, които се правят за подпомагане развитието на възобновяемите източници на енергия, каза Семерджиев. Той добави, че има изисквания и за стимулиране на производството на енергия от когенерация. Ще търсим начини за компенсиране на тези разходи от конвенционалната енергетика, там се търсят възможности за задържане на цените, посочи Семерджиев. Той обясни, че тъй като в България има предприятия - производители на електроенергия, това дава възможност цикълът да бъде затворен и цените да бъдат задържани.

Природният газ обаче е ресурс, който се внася от чужбина и зависи от цените на световните пазари, затова при него няма как да бъдат задържани цените, обясни Семерджиев. Той увери, че няма да се прави компромис по отношение на разходите на електроразпределителните дружества за ремонти и поддържане на системата, а ще се пести от други пера.