Частично е възстановено движението на влаковете в участъка между гарите Карлово и Антон, съобщават от Национална компания "Железопътна инфраструктура".

В началото на март тази година започнаха ремонтните дейности по жп тунел "Козница", които включваха премахване на амортизираните жп линия и контактна мрежа; изгребване на съществуващата баластова призма; изграждане на двойна отводнителна система - канавки и дренажи и полагането на дебела бетонна плоча, върху която беше положен нов железен път с релси тип UIC 60 - за по-висока товароносимост. В момента се извършват довършителни дейности по железния път, осветлението на тунела и др.

Стойността на проекта е 24 млн. лв. "Козница" е най-дългият железопътен тунел в страната - 5812 м. Той преминава под рида Козница, свързващ Стара планина и Същинска Средна гора. Построен е в периода 1949-1951 г., а последният му среден ремонт е извършен през 1993-1994 г.

След пълното приключване на ремонта скоростта в жп участъка между Копривщица и Стряма, част от Трета главна жп линия София-Бургас, ще се увеличи до проектна скорост 100 км/ч, посочват от НКЖИ.