Да държат ли децата изпит за пътните знаци след 7 клас

Кръстосан огън

17.12.19 | 520 гласа

Да има ли изпит по безопасност на движението след 7 клас?

Малина Крумова, председател на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"

Малина Крумова, председател на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"

Подготвяме концепция за промяна на обучението по пътна безопасност в училищата. Въпросът не е толкова дали да са в часа на класния, а да променим методиката и да вкараме професионалисти и практици в часовете. След седми клас децата трябва да бъдат проверявани за знанията им за правилата за безопасност на движението. Така ще сме сигурни, че децата имат базисни знания за пътните знаци, но и че осъзнават отговорността си, когато са на пътя, и знаят как да се пазят. След 14-годишна възраст децата могат вече да са самостоятелни участници като карат велосипед на пътното платно. Не можем да ги пускаме на пътя без да знаем те доколко са усвоили безопасното движение.

Вие подкрепихте Малина Крумова, председател на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
Антоанета Михайлова, директор на 145 OУ "Симеон Радев", София

Антоанета Михайлова, директор на 145 OУ "Симеон Радев", София

Трябва да има превенция за децата. Но не с изпит ще накараме децата да спазват правилата за движение. А с интерактивни способи, под формата на игри, децата трябва да се обучават от най-ранна възраст. Като с изградената пред входа на училището площадка, която почти се доближава до реалната среда. Закупихме и превозни средства. Децата си създават навици. Още в детските градини трябва да се създават навиците за безопасност на пътя. Цяло едно поколение е пропуснато да бъде обучено. Обучението трябва да става, както го прави Съветът по безопасност на движението в София - в детския център "Весел столичен светофар" - с игри, състезания, интересни за децата - а не с изпити.

Вие подкрепихте Антоанета Михайлова, директор на 145 OУ "Симеон Радев", София
26.54% гласували: 520 73.46%
Всичко от деня