Предложенията са изготвени на база на мащабна кампания сред студентите в цялата страна, предаде "Фокус".

Студентските съвети настояват за възможност за самостоятелен избор на 30% от изучаваните дисциплини, както и за електронни учебници. Петър Чаушев - председател на НПСС, посочи, че е необходимо основен принцип на реформата да е качеството на обучението.
По думите му е необходимо внедряването изцяло на тестовата форма на изпитване, която е доказала своите добри резултати.

Друга мярка, за която студентите настояват, е обвързване на успеха със заплащаната семестриална такса при една и съща държавна субсидия.

Необходимо е в Закона за висшето образование и развитие на академичния състав да залегне и развитието на кариерните центрове към университетите, защото те представляват връзката на бизнеса и образованието, каза  Чаушев.
От НПСС се обявяват за силното застъпване на студентските стажове и за данъчни облекчения или за частични държавни субсидии за фирми, предлагащи стажове на студенти. От организацията настояват и за регламентиране на стажовете в чужбина, както и за създаване на рейтингова система, която да измерва броя на завършилите студенти, реализирали се по специалността в рамките на една година след завършването.

Друго предложение, което ще направят от НПСС е създаването на единен регулатор на специалностите. По думите на Чаушев в противен случай ще сме свидетели на пълна девалвация на дипломите след няколко години. Той попита, колко дипломи ще са необходими на човек, за да продава зеленчуци на пазара.

Студентите искат още електронни библиотеки, в които да има минимум 50% от използваните в обучението материали. Освен това те настояват за признаване на кредитите, получени по програмата за студентска мобилност, както и цялостно преработване на учебните планове и програми.
Според Петър Чаушев съществуват редица специалности, в които студентите се обучават по учебници от средата на миналия век, най-вече в технически специалности. От НПСС искат и засилване на ролята на студентските съвети при управлението на висшите училища чрез увеличаване на студентското представителство в колективните органи за управление от 15 на 30%.

От НПСС алармираха още, че управлението на студентските общежития не е достатъчно добро и изтъкнаха, че е необходим ремонт на още 100 общежития, а за тази година ще бъдат ремонтирани пет. Според тях е необходима цялостна промяна в политиката за общежитията и предложиха като възможна алтернатива в София студентските общежития да преминат към "Студентски столове и общежития" АД.

Мерките, които се предлагат от НПСС ще бъдат изпратени до министъра на образованието, младежта и науката, парламентарната комисия по образование, председателят на Народното събрание и Министерски съвет.