В регионалния исторически музей на Димитровград бе представена нова експозиция под надслов "Когато момчето става мъж"... казармата през "онези" 45 години.


Материалите са събрани с активното съдействие на д-р Илия Вълев, който е родом от бригадирския град, а сега живее и работи във Велико Търново.

Още снимки вижте тук >>>

Самата изложба бе открита в навечерието на Националния ни празник - 3 март, и е реализирана под егидата и с финансовата подкрепа на Министерството на отбраната и Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".

Сега към нея обаче са добавени и нови експонати.


Чрез преки спомени и разкази, чрез документи и научен анализ, с много фотографии и напълно автентични предмети от времето на социализма, изложбата излага някои любопитни исторически факти, свързани с българската армия през конкретния период. Проследява обичаите и ритуалите, свързани с казармения преход, и възмъжаването на момчетата, представя вътрешноказармения всекидневен живот на войниците.

Награди и отличия

Изложбата включва още сбирка от оригинални предмети от времето на социализма. Сред тях може да се види мъжка униформа от Начално военно обучение, абитуриентски мъжки костюм, униформено войнишко и матроско облекло, парадна униформа на срочнослужещ от Гранични войски, гвардейски калпак, военни емблеми и знаци на видовете и родовете войски, медали, предназначени за войнишкия състав, предмети от войнишкото снаряжение и предмети за различни служебни дейности, лични вещи и документи, проследяващи както отделни моменти от предказармените и следказармени традиции и ритуали, така и вътрешноказармения всекидневен живот.

Изложбата може да се види в музея до края на месец април.