Това сочи обобщен доклад на Европейската комисия за качеството на водите за къпане в ЕС за миналогодишния летен сезон, предаде БТА.
Данните бяха представи днес на пресконференция в Министерството на здравеопазването от Димитър Димитров, началник на отдел "Държавен здравен контрол".

Процентът на съответствие на водите за къпане у нас е 90,3%. Само четири зони с води за къпане в Румъния (8,2 процентa) съответстват на по-строгите препоръчителни изисквания в сравнение с 91 процента съответствие на зоните за къпане по Черноморското крайбрежие у нас.
Единствено в България и Словения водите за къпане, разположени на сушата, съответстват сто процента на задължителните изисквания, сочи доклада.

В България 93,89% от зоните за къпане са по Черноморското крайбрежие, а останалите - във вътрешността на страната. През сезона за къпане най-малко веднъж на две седмици от всяка една зона за къпане се вземат проби - микробиологични и химични. Според нормативните изисквания, дори само една проба от зона за къпане да показва отклонения от качеството, тази зона се причислява към негодните за къпане, уточни Димитров.

През 2009 г. от всички води за къпане у нас само една зона не е отговаряла на задължителните изисквания (южният плаж на Варна), през 2007 г. те са били девет, а през 2008 г. - шест. Намалява броят на зоните за къпане, несъответстващи на по-строгите препоръчителни изисквания на ЕС - през 2009 г. техният брой е бил девет, през 2007 г. и през 2008 г. - 21.

Най-сериозни проблеми по отношение на качеството на водите за къпане през последните три години са регистрирани в района на Варна. Основните причини, които влошават качеството на водите за къпане по Черноморското крайбрежие, са недостатъчният брой и капацитет на пречиствателните станции за отпадъчни води, нерегламентирани зауствания и изпускания на такива води, включително от заведения, разположени на плажа.