Скандален клип със закани на преподавателки срещу дете с увреждания взриви Бургас. От записа се чува как преподавателки си говорят по адрес на дете от помощното училище, предава "Труд".

"Направо е отвратителна лигла", казва едната от тях. 

"Трябва да изляза, защото ще я убия... Тя знае какво става, като останем насаме... Ни майка ти ме стряска, ни баща ти, ни вуйчо ти, ни който и да е. Трябва да я надумкаме и тогава да седи и да реве цял ден", са друга част от репликите към ученичката.

По повод на видеото Община Бургас излезе с официално становище.

Уважаеми колеги, по повод разпространеното днес видео в Центъра за специална образователна подкрепа в Бургас сме длъжни да уточним следното:

Община Бургас се отнася отговорно към всички постъпили сигнали, особено касаещи живота и здравето на подрастващите. Община Бургас през годините е привлякла и инвестирала значително средства за създаване на добри условия за особено за децата със специални образователни потребности, вкл. и в упоменатото училище.

Длъжни сме да уточним, че Центъра за специална образователна подкрепа - Бургас е на подчинение на Министерството на образованието. Назначенията и методите на възпитание, както и всички инциденти или проблемни ситуации там се контролират от същото министерство, респективно РУО-Бургас. Единствено медицинското лице там е назначено от Община Бургас.

Въпреки това, по случая Община Бургас официално е сезирала два пъти Дирекция "Социално подпомагане", отдел "Закрила на детето" към Министерството на труда и социалната политика, РУО-Бургас, а днес и Прокуратурата с настояване да се извърши проверка и да се установят всички обстоятелства около случилото се.

За повече информация за резултатите от проверката, можете да се обърнете към директора на държавната дирекция "Социално подпомагане" - Бургас, към която е и отдел "Закрила на детето", като единствената институция, с правомощия по закон да извършва проверки, свързани с вербална и невербална агресия срещу деца.

Община Бургас настоява за комплексно и пълно установяване на фактите около случая и поемане на отговорност от съответните длъжностни лица.