Филиалът на Технически университет - София в Пловдив е готов за отдалеченото провеждане на втория кандидат-студетски тест по математика на 11 април. Това съобщи директорът му проф. д-р Въльо Николов. Той оцени като много добър интереса към новата форма на полагане на предварителните изпити. Общо над 500 е броят на кандидат-студентите, които са се явили на него.

Известни са и резултатите от първия по рода си в България дистанционен изпит по математика. За Пловдив са се явили 102 кандидати на предварителния изпит, от които двама са получили пълни отлични оценки и един е бил "скъсан". За контрола на кандидат-студентите са отговаряли 25 квестори - преподаватели от пловдивския вуз.

На 5 април и 6 април се проведоха и отдалечени изпити по композиция и рисуване за специалността "Инженерен дизайн" в Техническия университет-София, както и по английски език. Общият брой на записаните кандидат-студенти за тези 3 изпита беше 112, но на тестовете са се явили 106 средношколци. Обобщените резултати се очакват да излязат днес по-късно или утре, но кандидат-студентите със сигурност са научили оценките си още след приключването на конкурсния изпит.

Следващите два кандидат-студентски изпита по математика в Техническия университет, които отново ще се проведат от домовете на учениците, ще бъдат на 11 и 25 април. "По график те трябваше да се проведат в няколко областни града на страната за удобство на кандидатите, но сегашната ситуация промени плановете ни", коментира проф. Николов. В тях могат да участват всички, които са подали заявки за участие, заплатили са таксата от 30 лева и са получили индивидуална парола за достъп до платформата на ВУЗ-а.