От днес БЧК - Пловдив започва раздаване на хранителни пакети за подпомагане на хората в областта, които са в най-голяма нужда.

Това съобщават от Областния съвет на хуманитарната организация. Раздаването на пакетите ще се извършва по предварително направени от Агенция "Социално подпомагане" списъци. Храните се раздават като втори, допълнителен, транш по "Оперативна програма храни и основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица - план 2018 г."

В списъците фигурират хора в крайна нужда, които до този момент не са получили хранителна помощ и се включват като допълнителна целева група. Това са лица получаващи топъл обяд от общини, чиито договори по ОП З приключват през периода 1 януари - 30 април 2020 г. В списъците са също възрастни хора над 65 години, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях, които съгласно препоръките на Националния кризисен щаб са определени като рискова от заразяване група и им е препоръчано да не излизат от домовете си.

Ще бъдат подпомогнати с хранителни пакети също лица, попадащи под обхвата на процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" по ОПРЧР 2014- 2020 г., както и хора с ниски доходи, в затруднена социална ситуация, в това число които получават социални помощи на различни законови основания, поставени под задължителна карантина.

Хранителните пакети са с тегло до 30 кг. Пакетите ще бъдат доставяни до домовете на правоимащите като преди това с тях ще бъде направен контакт по телефон. Смятаме, че по този начин хората ще бъдат предупредени и същевременно по-спокойни, че посещението ще е от доброволци на БЧК.