На срещата на високо равнище за Целите на хилядолетието за развитие министър-председателят заяви, че този празник 102 години показва как с усилия и воля нацията на една слаба и неразвита държава може да отстоява своето достойнство и да се развива успешно.
Поздравявам всички български граждани в България и навсякъде по света с този празник. Поздравявам ги и за това, че изправени пред своите предизвикателства, никога не са отказвали помощ на по-слабите и нуждаещи се от тях, каза Бойко Борисов, цитиран от БТА.

Изкореняването на бедността във всичките й аспекти е основна цел на българската политика за развитие, заяви министър-председателят. Бойко Борисов призова световните лидери да обединят усилията си за изпълнението на тази задача. Приоритетни за България са също така реформите в образованието, социалната политика, инфраструктурата, здравеопазването и опазването на културното разнообразие, посочи той.

"Подобряване на качеството на предоставяната международна помощ е не по-малко важно за постигане на Целите на хилядолетието от увеличаването на нейния обем", подчерта Бойко Борисов.
Освен финансовите ресурси, значение за ефективността на предоставяната помощ имат и подготвените кадри, експертната помощ и ноу-хау. Именно в това направление следва да се търси и максималната подкрепа, която могат да дадат страни с по-ограничени финансови възможности като България.

За това българската политика за международно сътрудничество за развитие е подчинена на принципите за ефективност на помощта, залегнали в Парижката декларация и потвърдени в Плана за действие от Акра, обясни премиерът Бойко Борисов. Той изтъкна, че самата България е изправенa пред проблеми, включително със собственото развитие и жизнен стандарт. Въпреки трудностите, обаче, тя постепенно изпълнява поетите ангажименти за оказване на помощ за развитие, поети на големите конференции на ООН по въпросите на развитието, както и тези по договорените през 2005 г. нови цели за обема на официалната помощ за развитие, предоставяна от страните членки на ЕС, отбеляза Бойко Борисов.
"Защото много добре осъзнаваме колко е важна международната солидарност, когато имаш да решаваш жизнено важни за хората проблеми", подчерта българският премиер.

"Днес ние разчитаме изключително много на европейската солидарност и на средствата, които тя ни дава за развитие на българската икономика и подобряване живота на българските граждани. Затова съзнаваме смисъла и значението на солидарността и сме готови да я проявим и по отношение на тези, които в други региони на света се нуждаят от нея."

Усилията на България за бързо възстановяване на българската икономика като част от европейските процеси на съживяване имат смисъл и като най-ефективния начин за генериране на повече средства за развитие, отбеляза Бойко Борисов. Географският фокус на отпусканата от България помощ за развитие в момента е насочен към страните от съседните региони - балканският и черноморският. Макар и индиректно, страната ще оказва подкрепа за развитието на държави от Африка, Карибите и региона на Тихия океан, допълни премиерът Бойко Борисов.