В понеделник депутатите взеха солидарното с обществото решение да даряват заплатите си през целия период на извънредно положение на Министерство на здравеопазването.

Първоначалната идея на ГЕРБ беше да замразят заплатите си, но в дебатите в края на вечерта след 12 часа дебати народните представители гласуваха да си даряват заплатите, като решението беше следното: заедно с депутатите заплатите си ще трябва да даряват и премиерът заедно с министрите, заместниците им, представителите на техните политически кабинети, съветниците, шефовете на пресцентровете в изпълнителната власт и не на последно място - ръководителите на държавни и изпълнителни агенции.

Определението "политически кабинет" е в Закона за администрацията, чл. 28 (2). Той гласи:

В политическия кабинет на министър-председателя се включват началникът на кабинета, говорителят, парламентарният секретар и ръководителят на звеното за връзки с обществеността. В политическия кабинет на министъра се включват заместник-министрите, началникът на кабинета, парламентарният секретар и ръководителят на звеното за връзки с обществеността, а в политическия кабинет на министъра на външните работи - и говорител. В политическия кабинет на председателя на държавна агенция се включват заместник-председателите и експертът, отговарящ за връзките с обществеността".

Първият, за когото стана ясно, че остава без заплата по тази линия, е борещият се на първа линия срещу коронавируса здравен инспектор Ангел Кунчев.

Заради решението на депутатите обаче, че ръководителите на агенции също ще си даряват възнагражденията, заплата няма да вземат и в ръководството на Агенцията по заетостта (агенцията, която в момента е една от най-натоварените заради голямата безработица).

Без заплати остават и в Държавния резерв, откъдето в момента се вадят средства за борба с коронавируса.

Същото се отнася и за Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Агенцията по лекарствата, Агенцията по обществените поръчки, Агенцията за хората с увреждания, Агенцията по закрила на детето. Изпълнителните агенции са 29 на брой.

Решението на депутатите за даренията на заплати се отнася и за разузнаването, за НСИ и за ДАНС. Всички агенции са описани в официалния Административен регистър на държавните агенции.

Решението засяга много от ръководителите, които в момента се борят с кризата с коронавируса, и най-очаквано е парламентът да се свика, за да преправи решението си.