Ако се повиши минималната работна заплата, социалните плащания, свързани с нея, да се задържат на сегашното ниво до края на годината, предложи вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков, цитиран от БТА. 

Антикризисната мярка, договорена между социалните партньори, за разработване на механизъм за повишаване на минималната работна заплата до първи юли вероятно няма да се изпълни заради позицията на работодателите, каза Ненков.
По думите му има различни мнения на работодателските организации - от едната крайност въобще да няма определено на национално ниво минимално възнаграждение, то да се определя по браншове, до "по-меки възгледи", че социалните плащания, свързани с минималната заплата, ще натоварят много държавния бюджет по време на криза.

Правителството е в изчаквателна позиция, очаква синдикатите и работодателите да се разберат помежду си. Според механизма, предложен от синдикатите, минималната работна заплата от 1 юли трябваше да стане поне 270 лева, така че да се гарантира разполагаемият доход от нея след данъци и осигуровки да е повече от официалния праг на бедност (211 лв. - бел. ред.).
В момента минималната заплата е 240 лв. От нея зависят много социални помощи, например за отглеждане на дете от 1 до 2 години, както и и плащания по програми за субсидирана заетост.