Върховният административен съд постанови: жалбата на ВМРО срещу кандидата за вицепрезидент Мария Касимова е процесуално недопустима.

Оставят я без разглеждане.

Определението на съда е окончателно.

ВМРО оспори пред Върховния административен съд (ВАС) кандидатурата за вицепрезидент на Мария Касимова-Моасе, която е подгласник на независимия кандидат за президент Лозан Панов. От партията посочиха, че при регистрацията й в ЦИК не е изпълнено едно от конституционните условия: Да е пребивавала фактически и трайно на територията на страната през повече от половината за всяка от петте години преди датата на изборите. Данните за липса на уседналост на Мария Касимова-Моасе, предоставени от ВМРО бяха на база статии и нейни интервюта в медии, в които заявява, че от 2015 г. не живее в България. Самата Кисимова обаче отхвърли обвененията на ВМРО като заяви, че е живяла и работила в България, грижила се е за детето си, плащала си е данъците, но действително редовно пътувала и до Франция, където мъжът й имал бизнес. 

"Позитивното решение на ЦИК - това за регистрация на президент и вицепрезидент, не подлежи на съдебно оспорване", пише в мотивите на ВАС.

Понятието "неблагоприятно засягане" се дефинира като всяка правна последица от акта, състояща се в прекратяване или ограничаване на съществуващи субективни права; създаване на нови или разширяване на съществуващи правни задължения. Такива правни последици в статута на жалбоподателя оспореното решение не предизвиква. Жалбата се явява процесуално недопустима и поради липса на правен интерес - отрицателна процесуална предпоставка по смисъла на чл.159, т.4 АПК.

Наред с това, съдът намира, че за жалбоподателя липсва законово защитен правен интерес да обжалва регистрацията на Лозан Панов и Мария Касимова- Моасе за кандидати за президент и вицепрезидент. В случая оспорващата страна не установява наличието на пряк и непосредствен личен интерес от обжалване на административния акт.

Мотивите от съдебното решение може да видите тук >>