За целта издателите ще подават декларация по образец в Министерството на културата, която идентифицира действителния собственик. С това допълнение на закона се цели осигуряване на механизъм за гарантиране на прозрачност на собствеността на печатните медии, с оглед осигуряването на ефективна защита на основни права на гражданите, обосноваха се министрите.
Идеята за този законопроект даде лично премиерът Бойко Борисов по време на Шестата световна среща на българските медии във Виена.

Предвижда се отговорност за изискваната от закона информация да носи не само издателят, но и производителите и разпространителите на печатни произведения, стана ясно от заседанието на МС.
Освен публикувани в първия брой, тези данни трябва да бъдат посочени и пред Министерството на културата, където ще има специален регистър. Те трябва да бъдат декларирани в 5-дневен срок от тиражирането им. Декларациите ще бъдат публикувани в сайта на министерството в 10-дневен срок от получаването им. Всяка промяна също се огласява.

Недекларирането на информацията за издателите на вестници и списания пред МК също ще се санкционира с до 2000 лв., като при повторно нарушение глобата може да е между 3000 и 5000 лв. От 1000 до 1500 лв. пък ще плащат производителите и разпространителите на вестници и списания, които съдържат недостоверна информация за собствеността им. МК планира да възложи на общинските администрации да проверяват достоверността на информацията и да глобяват.