Община Русе отвори виртуално пространство за пет групи за дистанционна работа с деца и родители, обхванати в дейностите на проект "Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие".

Платформата е базирана в социалната мрежа "Фейсбук", съобщиха от общината.

Целта е без прекъсване да продължи предоставянето на здравни, социални и образователни консултации, чрез които вече пет поредни години в Русе повече от 1300 деца и техните родители са получили безвъзмездно интегрирани социални услуги, свързани с детското развитие и подкрепа за семейството.

Виртуалните групи за дистанционна работа са създадени чрез актуализираните възможности на социалната мрежа за тематично индивидуално и групово общуване.

Всяка виртуална общност има опции за тренинг в реално време, за дискусионен форум и за индивидуална консултация. Предвидени са модули за социално обучение, игри, споделяне на съдържание, съвместно гледане и участие.

В условията на извънредните мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса двайсетте специалисти в проекта са трансформирали своята работа чрез дигиталните възможности за общуване в криза.

Двама педиатри, гинеколог, юрист, психолози, педагози, логопеди, кинезитерапевт, медиатори, медицински и социални работници са разработили своите програми за продължаваща и надграждаща дистанционна терапия, като са използвали предоставените от Министерството на образованието и науката платформи за обучение от вкъщи. Потребителите имат ежедневен график за среща със своите консултанти.