"Десетки милиони хора, пътуващи и работещи на кораби навсякъде в европейските териториални води, ще бъдат в състояние да използват своите мобилни телефони без проблеми с радиосмущенията", коментира комисарят на ЕС по цифровите технологии Нели Крус.

Новите правила хармонизират техническите и правните условия за съобщителни услуги на борда на кораби и проправят пътя за иновативни приложения - например, дистанционно наблюдение на натоварени на борда контейнери. Това поражда правна сигурност и икономически възможности за доставчиците на услуги, които искат да предложат цялостна трансгранична морска мобилна връзка. С приетите правила следва да се сложи край на смесицата от двадесет и седем различни национални законодателства относно покритието с мобилна връзка на борда на кораби, обслужващи круизни линии, товарни кораби и фериботи в европейски териториални води.

Съобщителните услуги на борда на кораби се осъществяват чрез малки (т.нар. "пикоклетъчни“) базови станции, които чрез спътник свързват телефоните на пътуващите по море с наземни мрежи. Комисията гарантира, че радиочестотите 900 MHz и/или 1800 MHz, на които функционира системата GSM, са на разположение за съобщителни услуги на борда на корабите. Мобилните комуникации от пасажери не могат да причинят смущения при осъществяването на съответни наземни услуги, се казва в решението на Комисията, така че не съществува опасност крайбрежни потребители на мобилна връзка да бъдат погрешно свързани към бордови системи.

Същевременно, Комисията прие и препоръка към държавите от ЕС да либерализират своите разрешителни режими по такъв начин, че всеки оператор на бордови услуги, получил разрешение в една държава, да може да предоставя услуги в териториалните води на други държави от ЕС, без да са необходими допълнителни лицензи.

Постоянната морска връзка ще позволи и наблюдение в реално време на превозваните стоки благодарение на датчици с дистанционно действие. Например, от разстояние може да се следи температурата и влажността в даден контейнер, така че да се контролира по всяко време качеството на натоварените на кораби стоки.

Държавите-членки на ЕС разполагат с 12 месеца, за да осигурят възможност за предоставяне на услуги за мобилна връзка на борда на кораби в съответните радиочестотни ленти и да приведат своето национално законодателство в съответствие с решението.

Технически връзката се осъществява по следния начин: телефоните на пътуващите по море се свързват към бордови клетъчни базови станции, функциониращи в радиочестотните ленти 900 MHz и 1800 MHz (често наричани "GSM честоти“), които от своя страна се свързват към наземна опорна мрежа посредством спътник. Това позволява комуникации с абонати на всички далекосъобщителни мрежи чрез използване на обикновен мобилен телефон.