Германия се стреми да разшири максимално използването на възобновяеми източници за производство на електроенергия, но все още разчита на горива като въглищата, когато вятърът и слънцето не са достатъчни.

Страната планира изцяло да се откаже от въглищата в този сектор до 2050 година, предаде БТА.

Според плана, одобрен от ЕС, Берлин ще отпусне 1,6 милиарда евро (1,8 милиарда долара) държавно финансиране за "консервирането" и след това закриването на осем централи на лигнитни въглища.

Процесът трябва да започне през октомври и да приключи до 2020 година, докогато Германия планира да намали емисиите си въглероден диоксид с 40 процента.

Операторите на осемте централи ще покрият разходите за затварянето им. Правителството ще ги компенсира за неосъществени ползи, тъй като не могат да продължат да продават електроенергия на пазара, посочи в съобщение Европейската комисия.

Миналата година 24 процента от електроенергията в Германия е била произведена от лигнитни въглища, отбелязва комисията.

Осемте централи представляват 13 процента от капацитета на електроцентралите, захранвани с лигнитни въглища, в Германия.

Брюксел разреши и на Испания да отпусне помощ от 2,13 милиарда евро за поетапно закриване на 26 въгледобивни мини, които не са конкурентоспособни.

Помощта има за цел да смекчи социалните и екологичните последици от закриването на мините, без да изкривява правилата за конкуренцията в единния пазар.

Мините трябва да бъдат затворени до 2018 година.