Под една пета от съдиите са гласували до този момент в изборите за членове на ВСС. Към 12.00 ч. общата избирателна активност в Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС е 17,62 %.

368 съдии са използвали информационната система за електронно гласуване през интернет, а с хартиени бюлетини на място в Съдебната палата са упражнили правото си на вот 20 съдии, което е 4,76 % от заявилите желание.

Изборният ден продължава до 18.00 часа.