Съдилищата възобновяват частично работата си, реши Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Работата на магистратите стартира след застой заради коронавируса при следните условия - достъпът до сградите остава забранен, изключение правят само някои случаи, струпването на хора на едно място се забранява, а в сградите се извършва постоянна дезинфекция. И още - решенията ще се обявяват на интернет страниците им, без да се изпраща съобщение на страните по делото. 

С това решение отпада забраната за образуване на дела, предложението дойде от Боряна Димитрова.

Съдийската колегия взе решение да отправи препоръка към всички съдилища, а председателите им трябва така да организират работата, че тя да не спира, но и да бъдат защитени хората.

Наред с това беше решено, че с оглед натрупания немалък брой висящи и новообразувани дела трябва да се предприемат действия за насрочването им, като отново има условие - това да става при стриктно спазване на мерките за защита на здравето.

решено бе още произнасянето в закрито заседание да се извършва по възможност дистанционно, а ако не може, то това да става в графика на съдебния състав по дежурство.

Съдийската колегия препоръча на председателите на съдилища отсрочените висящи дела да бъдат насрочени за по-ранни дати от новообразуваните производства.

Междувременно бе съобщено, че сужител на Софийския районен съд (СРС) е дал положителна проба за коронавирус. Човекът се е почувствал зле на 1 април и му е направен тест. Резултатът от теста е излязал днес.

Заразеният е имал досег със съдия, адвокати, прокурор. Контактните лица се обследват и ще трябва да бъдат поставени под 14-дневна карантина.

СРС е най-големият български съд, в който работят най-много магистрати и служители.

Сградата на съда бе затворена за дезинфекция, но по-късно бе отворена и СРС продължи да работи.