Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да накаже съдията от Специализирания наказателен съд Андон Миталов с намаляване на заплатата с 20% за година, каквото предложение беше направено от член на съвета.

Дисциплинарното производство срещу магистрата. беше образувано в началото на миналата година по предложение на тогавашния министър на правосъдието Данаил Кирилов, който поиска неговото уволнение.

Преди година САЩ наложиха забрана на съдия Миталов да влиза на тяхна територия с аргумента, че е участвал в сериозна корупция. Дисциплинарното производство обаче не е установило Андон Миталов да е извършил нарушения.

Санкцията от страна на Държавния департамент на САЩ беше наложена, след като съдия Миталов разреши на разследван за шпионаж в полза на Русия да замине за Москва, където получи награда от руския президент.

Решението на ВСС може да бъде обжалвано от вносителя на предложението за образуване на дисциплинарно производство, в случая министърът на правосъдието.