С концертния спектакъл, наречен „Песни преди мълчанието”, баритонът си поставя амбициозната задача не само да съживи прекрасните песни на композиторите Добри Христов, Георги Златев-Черкин, Панчо Владигеров, Георги Спасов, Иван Маринов, Димитър Петков и Георги Костов, но и да ги обедини в един общ поетически текст за любовта. И тъй като за българската поетическа традиция понятието „песен” дълго време е било изполвано, за да обозначава и стихотворения, в „Песни преди мълчанието” се вплитат в едно цяло и стихотворения и фрагменти от творчеството на Иван Вазов, Цанко Церковски, Кирил Христов, Пенчо Славейков, Димчо Дебелянов, Гео Милев, Елисавета Багряна, Никола Вапцаров, Дора Габе, Веселин Ханчев и Асен Разцветников. Концертът е безплатен, така както и достъпът на всеки българин до българската поетическа класика. По този начин създателите на концерта призовават да се възползваме от правото си да бъдем културни българи, които поддържат живо българското изкуство, защото то е най-ценното в националната ни самоличност.