Пол

Оправдан ли e подборът на агресивни участници в тв формати в името на рейтинга?

Анкета

18.09.19 | 1694 гласа

Оправдан ли e подборът на агресивни участници в тв формати в името на рейтинга?

Гласувай

Оправдаван ли е подборът на агресивни участници в тв формати в името на рейтинга?

7.26% - Да

92.74% - Не

Вие отговорихте с Не
Всичко от деня