Митовете за климата: "Слънцето е виновно" (видео)
Прогноза: от минус 72 до плюс 3 градуса (видео)
Как се променя температурата през последните десетилетия (видео)
Наводнение в Анкара: мъж ползва автомобила си като сърф (видео)
Наводнение като на "Титаник"(видео)