За да си представим тези количества, може да илюстрираме мащаба им по следния начин:
Правоъгълник  от повърхността на земята с размери 1000  на 230 километра или 1 000 000-един милион  на 230 000, двеста и тридесет хиляди метра, има площ от 230 000 000 000 кв. м. Това е повече от два пъти територията на нашата страна: 230 000 квадратни километра  или 230 милиарда квадратни метра.
Един милиметър воден стълб на площ от един  квадратен метър е един литър вода, т.е ако цялата тази площ(кръгло колкото две Българии) бъде покрита с един милиметър вода, това биха били 230  милиарда литра вода. Един сантиметър или 10 милиметра воден стълб на тази площ биха били 2300 милиарда или 2.3 трилиона литра, а 10 сантиметра или 100 милиметра воден стълб биха илюстрирали точното количество от заглавието на статията.
На пръв поглед десет сантиметра вода не са "болка за умиране", обаче ако  се опитаме да си представим първо голямата площ, на която са паднали тези количества, второ, сравнително краткото време, през което това се е случило, трето фактът, че тази вода трябва да се оттече някъде, а пътищата за това не са толкова много и накрая, фактът на допълнителното неравномерно разпределение и скоростта на отток вътре в тази площ на самите валежи, получаваме ясна картина за причината за наводненията в централната част на континента.
На места в Бавария и съседни федерални провинции количеството на валежа е 180 милиметра (литра на квадратен метър) и повече. Това представлява почти три месечни норми, валеж за 90-100 дни при нормални обстоятелства, паднали само за 3-4 дни.
Докато в южните части на страната опасността е вече преминала, в ниските, северни райони пиковете на водните количества в низнините около реките се очаква утре, вторник.