Още от октомври стана ясно, че вероятността това да се случи е много голяма.

Тогава средната температура за последните дванадесет месеца (не календарна година, а 12 последователни месеца) на Земята бе най-високата за 100-120 годишен период.

Нещо повече - с много голяма вероятност, тя е най-горещата за поне 900-годишен период, когато по време на последния климатичен оптимум - Средновековният, теоретично има вероятност да е имало толкова топли години.
Но това е обект за съвсем друга дискусия.

Според данните на NOAA дотук декември е с 0.5 градуса над норма. Според всички моделни прогнози последната декада на месеца ще бъде с около 0.75(три четвърти от градуса) по-топла от обичайното средно за планетата, респ. декемврийската положителна аномалия ще е около 0.6 градуса. 

Според предвижданията, средногодишната температура ще бъде с 0.674 по-висока от нормите на СМО, а спрямо предишния рекорд, отбелязан от 2010 година, тази година ще бъде с 0.024 градуса по-топла.

Ако някому тези стойности се сторят нищожни, той е в дълбока заблуда.
Не става дума за температурата в хола, града или дори държавата: това е огромна разлика само за 3 години в климатичната история на планетата.

Обяснено по друг начин глобалното затопляне не е само повишение от година на година с някакви символични стойности, то е ТРЕНД, тенденция, която обобщава временни резки скокове, понякога пропадания в общия температурен ход нагоре.

Сведено дори до сравнително малка територия, колкото нашата страна, това се илюстрира отлично с температурите от първата половина на декември:

В Северозападна България имаше поледица и нормални температури за сезона, но в останалата, много по-голяма част на страната температурните аномалии бяха огромни, с положитрелен знак - до 5-7 градуса за някои южни места и в планините(!).

"Крачка назад-две или дори три-напред", като тенденция, се демонстрира и от факта, че изминалото лято, въпреки изумително благоприятната за поднормени температури циркулация+много облаци и наднормени валежи, не само не успя да слезе под норма, а остана в норма със знак плюс, като дори има места(Варна), където то бе наднормено.
Последният предишен случай бе през 2003, когато лятото бе влажно и хладно. Сега успя "да го докара" само до влажно.

Тежестта на този рекорд е още по-голяма, имайки предвид, че очакваният силен Ниньо от тази пролет така и не се състоя изцяло: колебанието остана или слабоположително или близко до неутралната фаза. Сега моделите отново предвиждат мощен Ниньо и ако това сега все пак се случи, ще се получи уникалната ситуация още следващата година да бъде дори по-топла(нов рекорд) спрямо настоящата.

В действителност, поредната най-топла година в историята сама по себе си не е и толкова важна, освен за "булевардните" "хит-клик" интернет издания.

По-важна е тенденцията, а тя се отрича вече единствено от непрофесионалисти и намиращите се на границата между конспирологията и откровената девиантност личности:

Планетата се затопля. Повишените количества въглероден диоксид са факт, съответно няма как да не е факт и допълнително "уловената" обратно топлина. Затопля се атмосферата, затоплят се океаните, затопля се и земната повърхност.

Колцина от читателите ни, имащи поглед от професионална необходимост, хоби или обикновена любознателност, са забелязали замръзнала повърхност на почвата в последните години?

През миналия век това беше обичайно явление, продължаващо седмици, понякога и месеци.  
Сега, ако изобщо се случи в низините, е с продължителност няколко дни. Дори по време на ледените валежи в Северозапада в началото на месеца, ледът така и не успя да покрие самата земна повърхност в ниските части.

Кога за последно напълно замръзна река Дунав? През 1980-81. През рекордно студения за 50 години февруари 2012, тя така и не успя да замръзне изцяло в българския уастък - т.е не сме застраховани от студени зимни епизоди, но те ще са все по-редки, в сравнение с топлите, наднормени такива, а когато ги има, ще са или кратки или не толкова студени - както илюстрира фактът на незамръзването на голямата река.

Нашата страна, намираща се на границата на умерената и субтропичната зона, в най-забележима степен понася и в нея могат да бъдат забелязани климатичните промени от последните десетилетия.

Настоящият декември към момента е с около два градуса и половина положителна аномалия, но предвид по-често топлото време до края на месеца, със сигурност ще достигне, премине 3 градуса, а може би ще доближи и 4.

Очакваме с интерес оставащите два зимни месеца и това, което ще се случва с времето у нас през тях.

Вижте фотогалерията: снимки на южни и субтропични растения, засадени на открито във Видинско, без никаква зимна защита.