Дългосрочните прогнози не могат да бъдат със същата точност както тези за 24 часа или няколко дни напред във времето.


Отчитайки състоянието на атмосферата, океаните и предполагаемите доминиращи циркулационни особености, те могат да дадат само обща представа какъв ще бъде с най-голяма вероятност предстоящият сезон: топъл или хладен, нормален, сух или влажен.

Дългосточните прогнози биват два основни вида: вероятностни ("пробабилистични") или  количествени. Първите указват каква е вероятността сезонът или месецът да бъдат под норма, около нея или над нея.
Вторите прогнозират с колко дадена температура или количества валеж ще бъдат под норма или над нея.

Тук ще обобщим прогнозите на няколко метеоцентрали. Това са американската НОАА, британските УКМЕТ, японската агенция JAMSTECK, даунгрейднатата прогноза на Европейския център за средносрочни прогнози от Белградския Югоизточен център за прогнози, бразилските, китайскатата Климатичен център и авторитетния сайт на Колумбийскикя университет IRI.
 
Преди всичко, трябва да се отбележи, че нито една от агенциите, без изключение, не предвижда съществена, реална вероятност за поднормено време през следващите 5-6 месеца.

Най-авторитетната британска метеоагенция УКМЕТ предвижда под 5 на сто вероятност за много студена зима, около 10 на сто-за поднормена такава и съответно 20-25 на сто за околонормална и 60 на сто за наднормена(мека) зима.

Разликите при различните прогнози на централите са относно най-меката и част: дали това ще бъде първата или втората и половина, но не и дали аномалиите ще са отрицателни или положителни: почти без изключение централите предвиждат наднормени средномесечни температури, като прогнозираните аномалии ще бъдат от около 1-2 до 3-4 градуса. Това е много сериозна положителна аномалия дори на месечна, а камо ли на сезонна база и означава, че зимата за пети пореден път ще бъде мека, след тази на 2012 и конкретно тогавашният февруари, който с изключително студената си първа половина я "изтегли" под норма. Все пак, този зимен "реквием" вече остава все по-назад в миналото, а тазгодишният февруари, с почти априлски температури "отсрами" предшественика си отпреди 4 години и изпрати зимата на второ място след рекордно топлата 2006/2007.

Любопитен е и фактът, че средно за страната ни продължава периодът без поднормен месец. Последният поднормен такъв е декември 2012 и ако дотогава нямаме "син", поднормен такъв, ще станат точно 5 години или 60(!) месецабез нито един да бъде с температура под обичайната.

Да се върнем към прогнозите за предстоящите валежи. Тук няма толкова ясен сигнал сред моделите.
Въпреки, че като цяло те са склонни да предвиждат около или поднормени валежи, по този показател ще чакаме обобщенията от следващите месеци, за да си съставим по-ясна картина за тенденциите при валежите.
След 2-3 по-влажни години, махалото може и да се върне в другата посока за определен период. Признаци за това вече се наблюдават за някои региони на страната в последните месеци.

Установяване на тенденция към засушаване в есенните месеци, която евентуално се "прелее" и в зимните(а много от прогнозите дават подобни сигнали!) би увеличила допълнително вероятността за наднормена или много наднормена в температурно отношение зима. 

Накратко: Според всички метеоцентрали вероятността за малко или повече наднормена в температурно отношение зима е многократно по-висока от вероятността за поднормена такава.

Следващите актуализации на дългосрочните прогнози очаквайте през втората половина на септември.